E-shop O nás Kontakty

Uzemnění - Uzemňovací prostěradlo

Uzemnění - Úvod

Člověk totálně ztratil kontakt s povrchem Země. V dnešní moderní době chodí člověk celý den v botách s umělou podrážkou, která nás izoluje od zemského povrchu. Chodíme po asfaltu a betonu, což jsou elektricky špatně vodivé materiály a když přijdeme do budovy, je veškerá podlaha uvnitř odizolovaná od země. Chodit bosky po trávě začíná být luxusem.

A ukazuje se, že je to problém. Vědecké výzkumy ukazují, že chybějící kontakt se zemí může být příčinou mnoha zdravotních problémů souvisejících se stále častějším výskytem civilizačních nemocí (rakovina, cukrovka, alergie, kožní nemoci, artritida, kardiovaskulární nemoci, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba a dalších...)

Jedna z možností, jak se kontaktovat se zemským povrchem je spát na uzemňovacím prostěradle. Je to bavlněné prostěradlo, ve kterém je vetkaná vodivá nitka ze stříbrné slitiny ve formě mřížky a tato mřížka je připojena k uzemňovacímu kolíku běžné elektrické zásuvky. Uzemňovací kolík domovní zásuvky 220V by měl být spojen zemnícím vodičem (v případě správně zrevidované elektrické sítě) do Země. Tím je zajištěn kontakt s povrchovým elektrickým nábojem Země.

Uzemňovací prostěradlo

Uzemňovací prostěradlo poskytuje kontakt s přírodním povrchovým nábojem Země. Tento efekt má následující důsledky pro naše zdraví:

  • 1. Redukce zánětu

  • 2. Odstranění chronických bolestí

  • 3. Zdokonalení prokrvení

  • 4. Redukce stresu

  • 5. Kvalitnější spánek

  • 6. Odstínění těla od škodlivých elektromagnetických a geopatogenních polí

  • 7. Rychlejší hojení ran

Prostřednictvím kontaktu se Zemským povrchem, třeba chozením bosky po trávě a hlíně, nebo třeba spaním na uzemňovacím prostěradle, čerpáme elektrickou energii ve formě volných elektronů zemského povrchu, fluktuujících na různých frekvencích. Tyto frekvence nařizují naše biologické hodiny. Samotná přítomnost elektronů vyrovnává elektrický potenciál těla se Zemí.

1. Redukce zánětu

Čím dál více lékařských studií v poslední době odhaluje, jak je právě chronický zánět v těle tím motorem, který pohání řadu nejobávanějších civilizačních chorob současnosti - systémový lupus, artritida, roztroušená skleróza, diabetes, kardiovaskulární nemoci, rakovina, infarkty, mozkové mrtvice, Alzheimerova choroba, kožní nemoci a další.

Mechanismus zánětu je namířen proti poškození těla, poranění či patogenu a funguje tak, že imunitní systém v poškozeném místě vypustí volné radikály, které napadají patogeny. Tím vzniká typický projev zánětu - zarudnutí, horečka, místní bolest. Zatím je vše v pořádku. Ale v případě, že nedojde k ukončení činnosti těchto volných radikálů, vzniká chronický zánět. A ten už nechceme. Začne docházet k napadání okolní zdravé tkáně. A právě volné elektrony přispívají k neutralizaci volných radikálů a tím tedy i k ukončení zánětlivého procesu.

2. Odstranění chronických bolestí

Neutralizací volných radikálů elektrony a tím ukončením zánětlivého procesu dochází k okamžitému uklidnění bolestí spojených se zánětem.

3. Zdokonalení prokrvení

Uzemnění dále způsobuje významné zlepšení prokrvení těla tím, že zabraňuje vytváření shluků červených krvinek. Doslova ředí krev. V roce 2013 byla v Journal of Alternative and Complementary Medicine publikována následující studie: U skupiny dobrovolníků byla měřena aglutinace (to je shlukování červených krvinek) a tzv. Zeta potenciál červených krvinek. Zeta potenciál popisuje stupeň záporného náboje na povrchu buňky červené krvinky. Záporný náboj červených krvinek způsobuje, že se červené krvinky navzájem odpuzují a v případě, že záporný náboj poklesne, pak se mohou snáze shlukovat. Analýza výsledků ukázala, že záporný potenciál buněk se při uzemnění zvětšil o 270 % ve srovnání se stavem neuzemněným. Při pozorování krve pod mikroskopem před uzemněním a po něm je zcela jasně patrné, jak se shluky červených krvinek, které existovaly před uzemněním, rozdělily a osamostatnily.

4. Redukce stresu

Při různých měřeních byla zjištěna následující vlastnost. Při styku těla se Zemí dochází k okamžitému (v řádech několika vteřin) snížení tzv. konduktance - elektrické vodivosti lidské kůže. Konduktance kůže je obecným měřítkem funkčnosti nervového systému. Snížení konduktance pokožky znamená rychlou aktivaci uklidňujícího režimu parasympatického nervového systému, což v praxi znamená redukci stresu a uklidnění organismu. V konečném důsledku tedy i klidnější spánek.

5. Kvalitnější spánek

Když začnete být znepokojení, úzkostní, vystrašení, ve vašem těle stoupne hladina kortizolu, což je takzvaný "stresový hormon". Zvýšení hladiny kortizolu stimuluje část nervové soustavy - tzv. "sympatikus". Tělo je připraveno prudce reagovat v režimu "útěk nebo útok". Život plný stresu kvůli penězům a vztahům v dnešní společnosti způsobuje neustále zvýšenou hladinu kortizolu. Zvýšený hladina kortizolu pak přispívá k mnoha problémům, jako jsou poruchy spánku, zvýšený krevní tlak, kardiovaskulární onemocnění, autoimunitní onemocnění, výkyvy hladiny krevního cukru.

Jak vyplývá ze studie, uveřejněné v roce 2004 v Journal of Alternative and Complementary Medicine, která se týkala vlivu uzemnění na skupinu pacientů: vliv uzemnění byl velice významný. Uzemnění ve spánku navrací hladinu kortizolu v krvi u člověka zpět k přirozené normální hladině. Subjektivně to znamená, že téměř všichni účastníci zaznamenali rychlejší usínání, klidnější spánek a více energie během dne.

6. Odstínění těla od škodlivých elektromagnetických a geopatogenních polí

V poslední době se mezi běžnými lidmi, ale i ve vědeckých kruzích vedou diskuse o možných zdravotních důsledcích vystavení člověka slabým elektromagnetickým polím. Všichni jsme neustále bombardováni neviditelnými elektromagnetickými poli, které generují člověkem vytvořené vysílače - ať už pozemní nebo v poslední době i satelitní. Jsou všude, doma, na pracovišti i venku.

V neuzemněném lidském těle elektrony a další nabité částice reagují s těmito elektromagnetickými umělými poli, což zřejmě vede ke vzniku nepřirozených odchylek ve vnitřním fungování člověka. Někteří lidé jsou k těmto jevům extrémně citliví a mohou tím být velmi těžce postiženi.

Ale již na základě poznatků obecné elementární fyziky základní školy a také na základě některých věděckých studií je prokázáno, že pokud je lidské tělo přímo spojeno se Zemí, je ve své podstatě stíněno, tedy uzemněno a je tak plně chráněno před elektroznečištěním.

7. Rychlejší hojení ran

Uzemnění má rovněž velice silné účinky při: hojení ran, traumatických stavech, poraněních při sportu, urychlování regenerace tkání po silném fyzickém výkonu.

Když je zraněný člověk uzemněný, ztrácí velký podíl typické doprovodné bolesti, snižuje se zarudnutí, urychlí se oprava tkání, odstraní se zánět způsobený zraněním, sníží se úroveň stresu a šoku ze zranění, člověk lépe spí, čímž se opět urychlí regenerace organismu.

Regenerace po zranění byla testována také na cyklistech jedoucích Tour de France v letech 2003, 2004-2005 a 2007 a vždy bylo dosaženo zcela zásadních pozorovaných zlepšení při regeneraci závodníků.

Závěr

Výše uvedené závěry a také mnoho dalších konkrétních případů i podrobnějších studií a faktů ohledně působení uzemnění na člověka lze nalézt v knize:

UZEMNĚNÍ - Zdraví prospěšný objev všech dob. Autoři: C. Ober, S. T. Sinatra, M.D., a M. Zucker, vydal C Press v nakladatelství Albatros Media a.s., v r. 2016

Přejeme Vám krásné dny.

Váš BEAUTIFUL DAYS


15.04.2021